Rózsafüzér Társulat

„Imádkozzátok a rózsafüzért – szívvel!”


Társulatunk minden héten kedden közös imaórát tart 17:30-tól 18:30-ig. Ezt követően 18:30-tól szentmise van a Rózsafüzér Társulat élő és elhunyt tagjaiért.


A Rózsafüzér Társulat a legelterjedtebb testvérület az egész Egyházban. Alapítójának Szt. Domonkost tartják, aki 1211-ben Toulouse-ban szervezte meg az első Rózsafüzér Társulatnak tekinthető társulatot. Az első társulatot, mely biztosan Rózsafüzér Társulat volt, 1470-ban Douaiban (Fro.) Alanus de Rupe alapította.

A rózsafüzér ősi formáját a szerzetesek és remeték már az első időktől kezdve használták, de elterjesztéséért különösen a ciszterciek és a domonkosok tettek sokat Mária tiszteletük által. Elnevezése egy 15. századi legendából származik, mely szerint egy Máriát igen tisztelő léleknek az volt a szokása, hogy rózsából koszorút kötött és ezzel díszítette a Szűzanya szobrát. Egy napon látomásában azt a figyelmeztetést kapta, hogy van más “rózsakoszorú” is, amelynek jobban örül a Szűzanya: 50 Üdvözlégy elmondása, mert az imádság rózsává lesz az Istenanya kezében, aki ezekből a legszebb rózsakoszorút fonja magának. Innen a rózsafüzér elnevezés. Mi magyarok a rózsafüzért legtöbbször szentolvasónak mondjuk, mely az Üdvözlégyek számlálására “olvasására” utal.

Célja tagjainak a Rózsafüzér imádkozásával való megszentelése. A tagok a keresztény testvériség jegyében egyformán részesednek a Rózsafüzér Társulat lelki javaiból.

Tagja lehet minden katolikus keresztény, a felvétel a tagsági könyvbe való beírással történik. A tagok vállalják, hogy hetenként egyszer elimádkozzák a teljes rózsafüzért, illetve, hogy naponta egyszer elimádkoznak egy tized rózsafüzért.
A tagok úgynevezett rózsacsokrokat alkotnak. Egy csokor 20 tagból áll. A 20 buzgó lélek, aki komolyan megígéri és meg is valósítja, hogy naponta egyetlenegy tizedet elimádkozik. Legfontosabb, hogy minden 20 imádkozó között legyen egy vezető, aki szívén viseli, hogy mindenkinek legyen saját titka, amit abban a hónapban imádkozik. Az Élő Rózsafüzér Társulat legnagyobb lelki haszna talán az, hogy az a 20 tag, akinek mindegyike naponta egy picinyke tizedet elimádkozik, amelyik abban a hónapban neki jutott a sorsolásnál, mindegyikük részesül az egész 20 tized elimádkozásának kegyelmeiben. A 20 lélek imája összeáll egy egységgé, egy családdá. Összenőnek lelki csokorrá, eggyé válik imájuk. Minden egyes tag elnyeri a teljes rózsafüzér elimádkozásával járó teljes búcsút.
A kassai téri Társulatunkhoz jelenleg 2 csokor tartozik. Megalakulása óta ez a Társulat töretlen hűségével, kitartásával, szeretetével biztos ima-hátteret jelent egyházközségünknek.

Társulatunk minden héten kedden közös imaórát tart 17:30-tól 18:30-ig. Ezt követően 18:30-tól szentmise van a Rózsafüzér Társulat élő és elhunyt tagjaiért, így azok, akik a Rózsafüzér Társulat tagjai közé tartoznak biztosak lehetnek benne, hogy valaki mindig fog értük imádkozni.

Társulatunk tagjai minden hónap első keddjén cserélik ki a „titkokat” egymás között.

A rózsafüzér imádkozása

A rózsafüzér az ismétlődő imádság legkedveltebb formája, melynek végzésével bárki megteheti, amit az Úr Krisztus mondott: “szüntelenül kell imádkozni és nem szabad belefáradni” (Lk 18,1; vö. 21,36). A rózsafüzérben a Miatyánk közbeiktatásával 20-szor 10 Üdvözlégyet imádkozunk, s a tizedekhez hozzákapcsoljuk megváltónk Jézus Krisztus földi életének misztériumát. A titkokban Jézus életének a legfontosabb eseményei tárulnak elénk: fogantatása és gyermekkora, tanítói működése, szenvedése, dicsőséges feltámadása, az Egyház születése, Szűz Mária megdicsőülése. A rózsafüzér imádságban Mária vezet bennünket közelebb Jézushoz.

Az örvendetes olvasó titkai:

 1. Akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. (Alázat)
 2. Akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. (Szeretet)
 3. Akit te, Szent Szűz a világra szültél. (Szegénység)
 4. Akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál. (Engedelmesség)
 5. Akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál. (Jámborság)

A fájdalmas olvasó titkai:

 1. Aki érettünk vérrel verítékezett. (Bűnbánat)
 2. Akit érettünk megostoroztak. (Tisztaság)
 3. Akit érettünk tövissel koronáztak. (Bátorság)
 4. Aki érettünk a keresztet hordozta. (Türelem)
 5. Akit érettünk keresztre feszítettek. (Önmegtagadás)

A dicsőséges olvasó titkai:

 1. Aki a halálból feltámadt. (Hit)
 2. Aki a mennybe felment. (Remény)
 3. Aki nekünk a Szentlelket elküldte. (Szeretet)
 4. Aki téged, Szent Szűz a mennybe fölvett. (Örök boldogság)
 5. Aki téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott. (Mária tisztelete)

A világosság titkai:

 1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
 2. Aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
 3. Aki meghirdette Isten országát.
 4. Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
 5. Aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.

Rózsafüzér ígéretek

 1. Aki a rózsafüzér imádkozásával hűségesen szolgál, jelentős kegyelmekben fog részesülni.
 2. Különleges védelmem és legnagyobb kegyelmeket ígérem azoknak, akik a rózsafüzért imádkozzák.
 3. A rózsafüzér erőteljes védelem lesz a pokollal szemben. Felőrli az erkölcstelenséget, csökkenti a bűnt, és legyőzi az eretnekséget.
 4. Erényességet és jó munkát nyújt a gyarapodáshoz; a lélek bőséges isteni irgalomban fog részesülni; az emberek szívét visszahúzza a világ hiúságainak szeretetétől, és örökkévaló dolgok iránti vágyakozásra emeli. A lelkek ezáltal megtisztulnak.
 5. Az a lélek, amelyik a rózsafüzér imádkozásával rám bízza magát, nem fog elveszni.
 6. Aki őszintén imádkozza a rózsafüzért, fontolóra veszi és alkalmazza magára a szent hittitkokat, azt sosem győzi le a szerencsétlenség. Isten nem fogja büntetni az igazságszolgáltatásakor, nem fognak elveszni egy felkészületlen halállal; ha igazságosak, akkor Isten kegyelmében maradnak és méltók lesznek az örök életre.
 7. Aki igaz áhítattal imádkozza a rózsafüzért, nem fog az Egyház oltáriszentsége nélkül meghalni.
 8. Akik hűen imádkozzák a rózsafüzért, azok életükben és halálukban Isten világosságában és bőséges kegyelmében lesznek; haláluk pillanatában pedig a paradicsomban a szentek érdemében részesülnek.
 9. A tisztítótűztől megszabadítom azokat, akik hűek voltak a rózsafüzérhez.
 10. A rózsafüzér hűséges gyermekei nagy dicsőségben fognak részesülni a mennyben.
 11. Mindent meg fogsz kapni, amit a rózsafüzér imádkozásakor kérsz tőlem.
 12. Akik terjesztik a szent rózsafüzért, azokat szükségükben segíteni fogom.
 13. Isteni fiamnál elértem, hogy a rózsafüzér pártolóinak életükben és haláluk órájában közbenjárójuk lesz a teljes égi törvényszéken.
 14. Akik imádkozzák a rózsafüzért, azok gyermekeim, és egyetlen fiamnak, Jézus Krisztusnak testvérei.

Várkonyi István: Rózsafüzér

Olyan, akár egy szent bilincs; csodálkozva nézem,
Ima közben épp úgy feszül, mint bilincs a kézen.
Nagyanyám is így viselte kezén az olvasót,
Bilincsbe vert kézzel ő is az Isten rabja volt.
Rózsafüzért viselt mindig, s hogy elment egy napon,
Rózsafüzér feszült kezén, a bús ravatalon…
Rózsafüzérrel anyám is szent kép elé hajolt;
Bilincsbe vert kézzel ő is az Isten rabja volt.
Engem is így tanított, s kezembe rózsafüzért adott,
Legyünk egész családunkkal szelíd Isten rabok!
Nagyanyám már tudja, hogy kik az igaz szabadok,
Hisz azért szabad ő a mennyben, mert Isten rabja volt.

A Kassai téri Rózsafüzér Társulat lelkes vezetője Kiss Ferencné (Piroska). Ha bárkinek bármilyen kérdése van, illetve csatlakozni szeretne a Társulathoz, hívhatja őt a 06-1-251-4592-es telefonszámon.

Szeretettel várunk minden új tagot, aki szeret vagy szeretne imádkozni!

A Kassai téri Rózsafüzér Társulat lelkes tagjai