Egyháztanácsunk tagjai

Óbert János (elnök)

Közgazdász, nős, két leánya van. Szereti a német klasszikus és egyházi zenét, az olasz operát, de a színvonalas könnyűzenét is. Szabadidejében szívesen zongorázik, szépirodalmat, verseket olvas. Kedves időtöltése az egyháztörténelem tanulmányozása, a Keresztény Kulturális Akadémia jogi és pénzügyeinek gondozása, plébániánk és a templom funkcionális támogatása. Az előző két egyházközségi cikluson át is a képviselőtestület elnöki tisztségét töltötte be.

Email: ObertJanos.kassaiter@gmail.com(napi rendszerességgel nézi)

Bihary Zoltán

Fiatal családapa, műszaki menedzser. A templomunk körzetének önkormányzati képviselője. Herminamezőn lakik. Eltökélt szándéka, hogy a lakókörnyezetében lévőkkel aktívan tudja tartani a kapcsolatot. Feleségével együtt lelkesen részt vesznek fiatal házas csoportunk tevékenységében is.

Email: BiharyZoltan.kassaiter@gmail.com

Furulyás Gábor

Végzettsége szerint műszaki tanár és gépész üzemmérnök. A “Betlehem lovagjai férfikör” tagjaként részt vesz a Betlehem, a názáreti ház, a szent sír építésében és bontásában, a körmenetek alkalmával a baldahin hordozásában, s minthogy ő sekrestyésünk férje, gyakran spontán módon segít a templom technikai problémáinak elhárításában.

Email: FurulyasGabor.kassaiter@gmail.com

Soltész Péter

Jelenleg még egyedülálló fiatalember, érettségizett általános kertész, pék. Plébániánk valamennyi feladatában lelkes segítőnk, a Rózsafüzér Társulat tagja. Az elmúlt ciklusban is egyházközségi képviselő volt, ötleteinek, kezdeményezéseinek kivitelezésében szeret ő maga is aktívan részt venni.

Email: SolteszPeter.kassaiter@gmail.com

Vincze János

Házas, három gyermek édesapja. Építész technikus, aktívan részt vállal az egyházközségi felújítás munkáiban, amilyen például a közelmúltban a templomtető cseréjének műszaki felügyelete volt. Lelkes résztvevője a Katekézis és Biblia Körnek, érdeklődéssel követi a Keresztény Kulturális Akadémia műsorait is. Kiemelkedő lelki élményt jelent számára, hogy énekel a templom kórusában.

Email: VinczeJanos.kassaiter@gmail.com

Vadászi Éva

Évi néni a fő hitoktatónk.

Email: VadasziEva.kassaiter@gmail.com

Dr. Szalay Kornél

Egykori bencés diák, aki most ügyvédként a plébánia és a Keresztény Kulturális Akadémia jogi kérdéseiben, feladataiban fő segítségünk. Az arca kevésbé, de a hangja mindenképp ismerős lehet, mivel ő a vasárnap esti kántorunk és énekkarunk vezetője is. Jelenleg még nőtlen fiatalember teológus végzettséggel is rendelkezik.

Email: SzalayKornel.kassaiter@gmail.com

Földes Mária

Földes Mária 2013-ig (amikor nyugdíjba ment), a Magyar Nemzeti Galéria művészettörténésze volt. 1994-ben költözött férjével Zuglóba. Közös gyermekük nincs, azonban a férje első házasságából származó lányától három unokájuk van, akik nagy örömöt jelentenek mindkettőjük életében. 
Egyházi iskolája, a Patrona Hungariae Leánygimnázium szemlélete, szerzetes tanárainak tanítása, példája tartós és biztos alapot adott életkezdéséhez, ezek a gyökerek azóta is meghatározók életében. 2001-ben egy lelki hétvégén, a Cursillon való részvétel felfrissítette és elmélyítette hitét, sőt igazán ekkortól számítja magát igazán tudatos és elkötelezett kereszténynek. A három nap hatása ma is tart, azóta igyekszik hasznos és tevékeny tagja lenni Egyházának, hiszen itt tanulta meg, hogy az Egyház mi vagyunk, rajta múlik, milyenné válik szűkebb és tágabb környezete, közössége. 2003 óta több társával együtt szervezi a cursillosok összejöveteleit. Az elmúlt években igazi közösséggé váltak, és a cursillosok igyekeznek aktívan részt venni, jelen lenni a plébánia életében. 2004 óta az egyháztestület képviseleti tagja, teljes értékű képviselője azoknak, akik bizalmukkal megtisztelik, kérdéseikkel, javaslataikkal megkeresik.

Email: FoldesMaria.kassaiter@gmail.com(napi rendszerességgel nézi)

Dr. Zsembery Ákos

Kutató orvos, sejtbiológus, egyetemi oktató. Felesége szintén orvos, három gyermekük van.

Email: ZsemberyAkos.kassaiter@gmail.com

Gáspár Rita

Szociális területen dolgozó, háromgyerekes édesanya, énekkarunk aktív tagja.

Email: GasparRita.kassaiter@gmail.com

Vincze Bence

Fiatal építőmérnök, 2017. tavaszán nősült. Édesapjával, Vincze Jánossal plébániánk technikai feladatainak hozzáértő szervezője. A lelkes, mindenhez gyakorlati módon hozzáálló fiatalember kisgyerekkorától ministrál, jelenleg is fiatal házas közösségünk egyik szervezője.

Email: VinczeBence.kassaiter@gmail.com(napi rendszerességgel nézi)

Gáspár Csaba

Fiatal faipari mérnök.

Email: GasparCsaba.kassaiter@gmail.com

Kiss Máté

Nemzetközi gazdálkodás szakon szerzett diplomát, jelenleg mesterfokú tanulmányait folytatja logisztikai menedzser szakon, édesanyja plébániai irodavezetőnk.

Email: KissMate.kassaiter@gmail.com

László István

Nős, 1 kisfiú édesapja, programtervező matematikus. András atya egykori, balassagyarmati kisdiákja volt, aki itt, Zuglóban felnőttként csatlakozott a kassai téri közösséghez. A Biblia Kör, a Fiatal Házasok közössége és a Betlehem Lovagjai férfikör lelkes tagja, egyúttal bármilyen aktuális feladatban kézsséges segítőnk.

Email: LaszloIstvan.kassaiter@gmail.com(napi rendszerességgel nézi)

Kucsma Katalin

41 év gyógypedagógiai szolgálat után ment nyugdíjba. Családjával 1974 óta él Herminamezőn, azóta tartozik egyházközségünkhöz. A liturgikus eseményeken kívül rendszeresen részt vesz a templomban és a közösségi házban rendezett kulturális, illetve hazafias összejöveteleken, a Biblia Kör és az Olvasókör tagja, könyvtárunk egyik működtetője.

Dióspatonyi Márta

Vendéglátó és teológiai végzettséggel csaknem két évtizede a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkárságán dolgozik. Felnőtt foglalkozásaink, rendezvényeink lelkes résztvevője, énekkarunk tagja, a Szentlélek Híradó helytörténeti cikkeinek szerzője.

Email: DiospatonyiMarta.kassaiter@gmail.com(napi rendszerességgel nézi)

Bende Krisztián

Két gyermekes családapa, idegenforgalmi szakemberként dolgozik. Feleségével házasságkötésük révén került kapcsolatba a plébániával.

Email: BendeKrisztian.kassaiter@gmail.com

Dr. László J. Csaba

Nős, három gyermek édesapja. Altató- és mentőorvosként dolgozik, valamint kiegészítő kezelésekkel is foglalkozik. Oktat és tudományos munkát végez. A Betlehem Lovagjai férfikör tagjaként és sok egyéb gyakorlati feladat segítőjeként tevékenykedik egyházközségünkben.

Email: LaszloCsaba.kassaiter@gmail.com

Gyulai Zita

Közösségi összejöveteleink lelkes résztvevője, a plébániai irodát, az ottani feladatokat és a plébániai alapítvány ügyvitelét képviseli testületünkben.

Email: GyulaiZita.kassaiter@gmail.com

Dr. Horinka Gábor

Húsz éve házas, jogász és szociológus az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárságán. Egyházközségünk életében is a kulturális és szellemmi programok lelkes támogatója, közösségépítő tagja.

Email: HorinkaGabor.kassaiter@gmail.com