Cursillo Közösség

Mi a cursillo?

A „cursillo” spanyol eredetű szó, kis vagy rövid tanfolyamot jelent. Csütörtök estétől vasárnap estig tartó rövid együttlét bentlakással, ahol papok és világiak a katolikus hit lényeges igazságait és életformáit mutatják be, nemcsak előadással, hanem beszélgetésekkel, életpéldákkal.

A három napban Jézus személyére és tanítására összpontosítunk. A résztvevőkkel a keresztény igazságokat éljük át, és ez vágyat ébreszt bennük az Egyház szolgálatára.

A cursillo ezért nem csupán ismeretet, tudást közvetít, hanem a hit élményét adja. Ehhez szüksége van a résztvevők egész lényére, szívére, lelkére.

A cursillo lényegéhez tartozik a Szentmise, a közös imádság, a dialógus, a munkatársak személyes tanúságtétele, az öröm. A cursillo nem lelkigyakorlat, hanem elsősorban együttlét, melyben legfontosabb a közös imádság és a beszélgetések.

Mi a célja a cursillonak?

Szeretnénk, ha az örömteli együttlét a hétvége után is folytatódna. A résztvevők kis csoportokat alakítanak, majd rendszeresen találkoznak, bekapcsolódva az Egyház életébe. Ily módon éljük át a keresztény lét örömét. Így vállunk alkalmassá arra, hogy a társadalommal megismertessük a kereszténységet, hogy annak összetartójává, mozgatójává váljunk, és hogy a cursillo végső célja szerint a Szentlélek által az egész társadalom kereszténnyé váljon.