Tarnai Béla

1973-2002. volt plébános

1940-ben szentelték pappá Esztergomban, 1940-43-ig káplán Ipolynyéken, 1943-45-ig plébános Ipolyfödémesen, 1945-től Patakon plébános, 1952-től h.esperes, 1957-től ker. esperes (érsekvadkerti kerület), 1970-ben lett tiszteletbeli kanonok. Kisberk Imre püspök, apostoli kormányzó 1973. július végével pályázat alapján nevezte ki az esperest plébánossá, elfogadva Tarnai Bélának a pataki plébániáról és az érsekvadkerti esperesi kerület esperesi tisztéről történő lemondását. Az új plébános célja az volt, hogy 4 éven belül a templom 40 éves évfordulójára minden megújuljon, így nagy lendülettel megkezdődött a plébánia épület és a templom külső-belső rendbetétele. A mesteremberek mellett a plébánia területén lakó lelkes hívek és világi munkatársak is kivették részüket a munkálatokban. Elkészült a torony, újjáépült a tetőzet, rendbe hozták a színes ablakokat, felújításra került a templom egész elektromos berendezése, beindult a padpárnás fűtési rendszer, újrafestették a templom belső és külső falait. A plébános kezdeményezésére új Betlehem készült, a Szentsír áthelyezésre került a Mamertini kápolnából a Jézus Szíve mellékoltárhoz, díszes Mária szobrot helyeztek a főoltárra, a tabernákulum fölé. A plébános úgy határozott, hogy a főhajó elején meglévő 2-2 Kontuly-freskót egy freskó sorral (10 db) folytatja a templom főhajójában egészen a bejáratig abban a stílusban és tónusban, mint amilyenben a korábbi freskók készültek. Erre a munkára egy mezőtúri festőművészt, Takács Bélát kérte fel. Béla atya következetes, kitartó munkájának és a hívek áldozatkészségének köszönhetően a templom egy modern 3470 sípszámú orgonához jutott. A templom alatt felépült a több ezer férőhelyes urnatemető. A plébános 30 éves szolgálata alatt minden évben akadt a templomon restaurálni való. Béla atya annak érdekében, hogy a környék lakóit, illetve azokat, akik valamilyen okból eltávolodtak emlékeztesse a keresztény világ nagy ünnepeire, ünnepi napokon megvilágítatta a templom tornyát. Az egyre „pezsgőbb” közösségi életnek köszönhetően megindult a hitélet újraéledése, a plébániai lelkes közösségek Béla atya és más meghívott atyák vezetésével számtalan helyi és állami egyházi programon, egyházközségi kiránduláson, illetve lelki gyakorlaton vettek részt. 1994-ben létrehozta az Árpád-házi Szent Erzsébet Alapítványt, melynek célja a plébániatemplom fenntartása, a plébánia területén lévő három templom szükségleteinek támogatása, a plébánia által létesített Regina Pacis Közösség beteg-és szegénygondozó segítése, valamint a plébánia területén egyházi, kulturális és oktatási-nevelési tevékenység kezdeményezése és támogatása.