Keresztelés

A (gyermek)keresztelés előtt legalább 1 hónappal a plébánia irodában lehet jelentkezni, az időpont egyeztetésére is ekkor kerülhet sor.
Minden gyermeket a lakóhely szerinti plébánián kell megkeresztelni. Ha nem ott szeretnék a liturgiát, akkor „keresztelési elbocsátót” kell hozni az illetékes plébánostól.
Csak a szülők, vagy egyik szülő kérheti. Rokonok, barátok, ismerősök, nagymamák, gyermekvigyázók nem.
Ki kell tölteni egy jelentkezési lapot.
Egy lelkipásztorral el kell beszélgetni: Miért is kérik a keresztséget gyermekük számára?
Szükség van továbbá keresztszülőre.
Valamint egy védőszentre. (Segítség a védőszent nevének választásához)

Letölthető dokumentumok:
Jelentkezési űrlap

Szertartás menete:

 1. Köszöntés,
 2. Pap: Mi a gyermek neve?
 3. Szülők: N.
 4. Pap: A gyermek védőszentje tehát Szent ….. lesz.
 5. Pap: Mit kértek Isten egyházától?
 6. Szülők: A keresztséget.
 7. Pap: Nektek, akik gyermeketek számára a keresztséget kéritek kötelességtek lesz őt úgy nevelni, hogy hitünk szerint éljen. Tartsa meg Isten parancsait: úgy szeresse Istent és embertársait, ahogy Krisztus Urunk tanította. Vállaljátok-e ezt a kötelezettséget?
 8. Szülők: Vállaljuk.
 9. Ezután a pap, a szülők, keresztszülők a kereszt jelével jelölik meg a gyermek homlokát.
 10. Az Evangélium olvasása
 11. Könyörgések a gyermekért, szülőkért, keresztszülőkért. Válasz: Kérünk téged, hallgass meg minket.
 12. Isten szentjeinek közbenjárását kérve válaszoljuk: Könyörögj / könyörögjetek érettünk!
 13. Imádság a gonosz lélek hatalmának megtöréséért. birkózókat bekenték olajjal, hogy kicsússzanak egymás kezéből, a keresztelendőt megkenjük olajjal, hogy kicsússzon a sátán hatalmából.
 14. A víz megáldása. A család válasza: Áldunk téged Istenünk.
 15. Hitünk megvallása
 16. Pap: Akarjátok-e, hogy N. elnyerje a keresztséget az Egyház hitében, amelyet az imént mindnyájan megvallottunk?
 17. Család: Akarjuk!
 18. A gyermek fejét szabaddá tesszük, és következik a keresztelés.
  Pap: N., én megkeresztellek téged, az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében.
 19. Keresztség utáni megkenés, amely által a megkeresztelt részesedik Krisztus papságában, prófétaságában és királyságában.
 20. A fehér ruha átadása. Az első keresztelések húsvétkor voltak. A megkereszteltek –lelkük tisztaságának jeleként egy hétig viselték a fehér ruhát, amelyet csak a következő vasárnap vetettek le. Az Egyház ezt a vasárnapot máig Fehérvasárnapnak hívja.
 21. Az égő gyertya átadása. Az égő gyertya Krisztus világosságára emlékeztet bennünket, aki a nemzetek világossága. A megkeresztelt Krisztust öltötte magára, és részesedett ebből a világosságból.
 22. Az Úr imájának imádkozása: Miatyánk
 23. áldás és elbocsátás

Házasságkötés

A házasságkötést jegyesoktatás előzi meg, így az esküvő tervezett időpontja előtt szükséges legalább 3-4 hónappal a plébánia irodában jelentkezni (évente egy jegyesoktatás van tavaszi kezdettel, így esetenként még előbb kell jelentkezni).

 1. Keresztlevelek (menyasszony és vőlegény) - a keresztelés helye szerinti plébánia állítja ki (evangélikus és református fél esetén is szükséges) - az esküvő előtt legfeljebb három hónappal lehet kikérni.
 2. Házassági elbocsájtó - az állandó lakcím szerint illetékes plébánia állítja ki (kiállításhoz be kell mutatni ott a keresztleveleket!)
 3. Anyakönyvezéshez szükséges ADATLAP kitöltése

Miseszándék

Misék után a sekrestyében, vagy a plébániai hivatalban (nyitvatartási időben) lehet előjegyezni, a mise tiszteletdíjának megfizetésével egyidőben. Valakinek tiszteletére misézni csak akkor lehet, ha az Egyház a szentek vagy legalábbis a boldogok közé sorolta. Másoknak csak a lelki üdvéért lehet szentmisét fölajánlani. Ez még akkor is így van, ha a szóbanforgó szentmisén az illető személy tisztelői gyűltek össze. Csak olyan kérésért szabad misézni, amely Isten üdvösségtervébe beleillik.

Temetés

Elveszíteni valakit, akit szeretünk - ez az emberi lét egyik legfájdalmasabb tapasztalata. Életünk során szinte mindnyájan szembesülünk hozzátartozóink elvesztésével. Ugyanakkor Krisztus feltámadása a keresztény ember számára reményt adott, hogy ahová Ő, a Fő eljutott, bennünket is vár. „Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok.” (Jn 14,3) Így szerettünk elvesztése, mégha fájdalmas is, nem végleges. Így számunkra a halál többé nem elmúlás, hanem búcsú a viszontlátás reményében.

Az egyház a gyászolók fájdalmát a méltó temetési szertartás elvégzésével Krisztus örök életet adó ígéretéhez kapcsolja.

Az egyházi szertartás kérésének feltétele, hogy az elhunyt katolikus hívő legyen, plébániánk területén lakjon és a hozzátartozók kérik az egyház imádságát az elhunytért.

Temetés bejelentése a plébánia irodában lehetséges.

Az anyakönyvezéshez a következő adatok szükségesek:

 • Elhunyt neve, leánykori/születési neve
 • Szülők ill. házastárs születési neve
 • Születési hely, idő
 • Halálozás helye, időpontja
 • Elhunyt lakcíme
 • Szentségekkel el volt-e látva, volt-e pap az utóbbi időben nála?