Miserendek

Az alábbi miserend tájékoztató jellegű. Esetleges eltérések előfordulhatnak, melyekről a kezdőlapon az aktuális hirdetéseknél tájékozódhat.

hétfő: 7:30 (A)
kedd: 18:30 (F)
szerda: 18:30 (A)
csütörtök: 7:30 (F)
péntek: 18:30 A JÁRVÁNY IDEJE ALATT! (A)
szombat: 18:30 (A)
vasárnap: 7:30 (F), 9:00 (A), 10:30 (A), 18:30 (A)

minden hónap első szombatján Urnatemetőnk halottjaiért ajánljuk fel a szentmisét. (A) : András atya  (F) : Ferenc atya

Kivételes időpontok:

 • Ádventben hétfőtől péntekig: 6:00
 • Karácsony Szenteste: 16:00 Pásztorjáték, 23:30 pásztorjáték, majd éjféli szentmise
 • Karácsony napja: 7:30, 9:00, 10:30, 18:30
 • Karácsony másnapja: 9:00, 10:30, 18:30
 • Újév napja (január 1): 9:00, 10:30, 18:30
 • Nagycsütörtökön: 18:00
 • Nagypénteki szertartás: 18:00
 • Húsvét vigíliája (Nagyszombat): 20:00
 • Húsvét ünnepe: teljes vasárnapi miserend
 • Húsvéthétfő: 9:00, 10:30, 18:30
 • Pünkösd (templombúcsú napja): 10:00 és 18:30
 • Pünkösd hétfő: 9:00
 • Úrnapja: 10:00 (összevont délelőtti misék) és 18:30

Jáki kápolna miserendje:

Minden hónap 23-án déli 12 órakor pedig az egész országból érkező zarándokoknak Szent Pió atya miséjét végezzük.

Gyóntatás:

A kassai téri templomban minden szentmise alatt, vagy külön megbeszélt időpontban, a Jáki kápolnában a szentmise előtt – kérés szerint.

Kivételes miserend változások előfordulhatnak, az előzetes templomi hirdetések alapján.

Segítség a gyónás elvégzéséhez:

Lelkitükrök
Gyónás menete