Kegyhelyünk: a Mamertini feszület kápolnája 

Rómában, a Mamertini börtönben, Szent Péter és Pál apostol raboskodásának helyén a zarándokok évszázadok óta tisztelnek egy csodálatos fafaragású feszületet, ide hozzák lelki és testi fájdalmaikat, ezen a helyen osztják meg azt az értünk szenvedő Mesterrel.

Amikor 1938-ban a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson a plébániánk területéhez tartozó Hősök terén a zarándokcsoportok bemutatkoztak Eugeno Pacelli pápai legátus (a későbbi boldog emlékű XII. Piusz pápa), valamint Serédi Jusztinián magyar hercegprímás előtt, az olasz zarándokcsoport vezetője, Vignilo Lamberto gróf , az olasz Actio Chatolica elnöke nyújtotta át a kongresszust megszervező magyar népnek a XI. Piusz pápa áldásában részesült ajándékot: a Memertini feszület pontos másolatát. Lelki ajándék is volt a gyönyörű kereszt, hiszen a római ácsok Szent József templomában az olasz zarándokok ünnepi imanyolcaddal szentelték meg a feszületet.


Serédi hercegprímás az újonnan felszentelt Szentlélek templomnak ajándékozta az ereklyét, mivel ennek a plébániának területén folytak a kongresszus legjelentősebb eseményei és ez a plébánia vette ki leginkább részét a szervezésben.

A háború sértetlenül hagyta a feszületet, de tisztelete megkopott.

2005. szeptember 14-én, szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén P. Alberto olasz kapucinus atya a hívek jelenlétében jelkésesen ismét átadta Pajor András plébánosnak a feszületet és ezzel megújult rendszeres tisztelete. Korábban minden hónap 14. napján, ma elsőpéntekeken végezzük el Hazánk felajánlását a feszület előtt, az este fél 7-kor kezdődő szentmisével összefüggően. Minden alkalommal szeretettel várjuk a zarándokokat és imacsoportokat.