dr. Hóka Imre

1963-1973. volt plébános

1927-28-as években hittanárként működött a Trefort-utcai Tanárképzőintézeti Gyakorló Főgimnáziumban. 1928-ban Vasárnapi harangozó címmel könyve jelent meg, amely az év minden vasárnapjára szóló szentbeszédeket tartalmazott. 1931-ben lelkésze volt a Gellért-hegyi sziklakápolnának. Később plébános volt Bernecebarátiban, Dorogon és Szobon. 1963. szeptember 30-án vette át a plébániát, érseki tanácsosként. A 10 év során nagy figyelmet fordított a templom külső és belső renoválásának folytatására, melyet az előző plébános elkezdett. Állami és érseki engedélyt szerzett a templom belső felújítási munkálataira, így kerülhetett sor a templom belső festésére. A hívek adományainak köszönhetően számos ólomüveg-ablak, a tető és a csatornahálózat egy részének, valamint a templom kőlábazatának javítását is sikerült megoldani. A templom a hívek kérésére hangerősítő berendezéssel lett felszerelve. A plébánosnak nagy szerepe volt a templom körül 1967-ben felépülő lakótelepre beköltözők hitéletének beindításában.