Egyháztanácsunk tagjai

Óbert János (elnök)

68 éves közgazdász, nős, két leánya van. Szereti a német klasszikus és egyházi zenét, az olasz oprát, de a színvonalas könnyűzenét is. Szabadidejében szívesen zongorázik, szépirodalmat, verseket olvas. Kedves időtöltése az egyháztörténelem tanulmányozása, a Keresztény Kulturális Akadémia jogi és pénzügyeinek gondozása, plébániánk és a templom funkcionális támogatása. Az előző két egyházközségi cikluson át is a képviselőtesület elnöki tisztségét töltötte be.

Email: ObertJanos.kassaiter@gmail.com(napi rendszerességgel nézi)

Bihary Zoltán

31 éves, nős, műszaki menedzser. A templomunk körzetének önkormányzati képviselője. Herminamezőn, az Amerikai és Erzsébet kirányné útja környékén lakik. Eltökélt szándéka, hogy a lakókörnyezeteében lévőkkel aktívan tudja tartani a kapcsolatot. Feleségével együtt lelkesen részet vesznek az ifjúsági csoportunk tevékenységében is.

Email: BiharyZoltan.kassaiter@gmail.com

Furulyás Gábor

Végzettsége szerint műszaki tanár és gépész üzemmérnök. Jelenleg terveőzként dolgozik. A "Betlehem lovagjai férfikör" tagjaként részt vesz a Betlehem, a názáreti ház, a szent sír építésében és bontásában, a körmenetek alkalmával a baldahin hordozásában, s minthogy ő sekrestyésünk férje, gyakran spontán módon segít a templom technikai problémáinak elhárításában.

Email: FurulyasGabor.kassaiter@gmail.com

Soltész Péter

37 éves, érettségizett általános kertész, pék. Plébániánk valamennyi feladatában lelkes segítőnk, a Rózsfüzér Társulat tagja. Az elmúlt ciklusban is egyházközségi képviselő volt, ötleteinek, kezdeményezéseinek kivitelezésében szeret ő maga is aktívan részt venni.

Email: SolteszPeter.kassaiter@gmail.com

Vincze János

Házas, három egyetemista gyeremek édesapja. Építész technikus, aktívan részt vállal az egyházközségi felújítás munkáiban, amilyen például a közelmúltban a templomtető cseréjének műszaki felügyelete volt. Lelkes résztvevője a Katekézis és Biblia Körnek, érdeklődéssel követi a Keresztény Kulturális Akadémia műsorait is. Kiemelkedő lelki élményt jelent számára, hogy énekel a templom kórusában.

Email: VinczeJanos.kassaiter@gmail.com

Vadászi Éva

Évi néni a fő hitoktatónk.

Email: VadasziEva.kassaiter@gmail.com

Dr. Szalay Kornél

Egykori bencés diák, aki most ügyvédként a plébánia és a Keresztény Kulturális Akadémia jogi kérdéseiben, feladataiban fő segítségünk. Akinek az arca kevésbé, de a hangja mindenkép ismerős lehet, mivel ő a vasárnap esti kántorunk és énekkarunk vezetője is. A 38 éves, nőtlen fiatalember teológus végzettséggel is rendelkezik.

Email: SzalayKornel.kassaiter@gmail.com

Földes Mária

Földes Mária vagyok, 2013-ig, amikor nyugdíjba mentem, a Magyar Nemzeti Galéria mûvészettörténésze voltam. 1994-ben költöztünk a férjemmel Zuglóba. Közös gyermekünk nincs, azonban a férjem elsõ házasságából származó lányától három unokánk van, akik nagy örömöt jelentenek mindkettõnk életében.
Egyházi iskolám, a Patrona Hungariae Leánygimnázium szemlélete, szerzetes tanárainak tanítása, példája tartós és biztos alapot adott életkezdésemhez, ezek a gyökerek azóta is meghatározók életemben. 2001-ben egy lelki hétvégén, a cursillon való részvétel felfrissítette és elmélyítette hitemet, sõt igazán ekkortól számítom magamat igazán tudatos és elkötelezett kereszténynek. A három nap hatása ma is tart, azóta igyekszem hasznos és tevékeny tagja lenni Egyházamnak, hiszen itt tanultam meg, hogy az egyház mi vagyunk, rajtam múlik, milyenné válik szûkebb és tágabb környezetem, közösségem.
2003 óta több társammal együtt szervezzük a cursillosok összejöveteleit. Az elmúlt években igazi közösséggé váltunk, és a cursillosok igyekeznek aktívan részt venni, jelen lenni plébániánk életében.
2004 óta vagyok az egyháztestületi képviselet tagja, bár férjem betegsége idején kevésbé tudtam hasznos lenni a testület döntéseiben, mostanra, remélem teljes értékû képviselõje lehetek azoknak, akik bizalmukkal megtisztelnek, kérdéseikkel, javaslataikkal megkeresnek.

Email: FoldesMaria.kassaiter@gmail.com(napi rendszerességgel nézi)

Dr. Zsembery Ákos

Kutató orvos, sejtbiológus, egyetemi oktató. Felesége szintén orvos, három gyermekük van, leányuk Mária-lány, nagyobbik fiuk (reméljük hamarosan a kisebbik is) ministránscsapatunk oszlopos tagja. Egész családjuk szinte valamennyiközösségi programunk lelkes támogatója.

Email: ZsemberyAkos.kassaiter@gmail.com

Gáspár Rita

Szociális területen dolgozó, háromgyerekes édesanya, fiai mindanynian ministránsaink. Több mint tíz esztendeje vezeti a Szent Mónika Kört, az édesanyák, nagymamák imaközösségét. Énekkarunk aktív tagja, megszervezte a filmklubot és az olvasókört is.

Email: GasparRita.kassaiter@gmail.com

Vincze Bence

Építómérnök hallgató, vőlegény, ministránsvezető és édesapjával, Vincze Jánossal plébániánk technikai feladatainak hozzáértő szervezője. A lelkes, mindenhez gyakorlati módon hozzáálló fiatalember ksigyerekkorától ministrál, jelenleg is ifjúsági közösségünk egyik szervezője.

Email: VinczeBence.kassaiter@gmail.com(napi rendszerességgel nézi)

Gáspár Csaba

Diploma előtt álló faipari mérnök-jelölt, ministránscsapatunk és ifjúsági közösségünk aktív tagja. Főként a szakmájába vágó plébániai feladatok megtervezője és kivitelezője, de a korábbi, művészeti tevékenységéből eredően a kultrurális munkában is színvonalasan hadra fogható. Kommunikációs kpességei révén jó közösségi ember.

Email: GasparCsaba.kassaiter@gmail.com

Kiss Máté

Nemzetközi gazdálkodás szakon szerzett diplomát, jelenleg mesterfokú tanulmányait folytatja logisztikai menedzser szakon. Az ifjúsági közösség aktív tagja, főként rendezvényeink lebonyolításában segédkezik. A közösséghez több szállal is kötődik, édesanyja plébániai irodavezetőnk.

Email: KissMate.kassaiter@gmail.com

László István

Nős, 1 kisfiú édesapja, programtervező matematikus. András atya egykori, balassagyarmati kisdiákja volt, aki itt, Zuglóban felnőttként csatlakozott a kasai téri közösséghez. A Biblia Kör, a Fiatal Házasok közössége és a Betlehem Lovagjai férfikör lelkes tagja, egyúttal bármilyen aktuális feladatban kézséges segítőnk.

Email: LaszloIstvan.kassaiter@gmail.com(napi rendszerességgel nézi)

Kucsma Katalin

41 év gyógypedagógiai szolgálat után ment nyugdíjba. Családjával 1974 óta él Herminamezőn, azóta tartozik egyházközségünkhöz. A litrugikus eseményeken kívül rendszeresen részt vesz a templomban és a közösségi házban rendezett kulturális, illetve hazafias összejöveteleken, a Bibla Kör és az Olvasókör tagja, könyvtárunk egyik működtetője.

Dióspatonyi Márta

Vendéglátó és teológiai végzettséggel csaknem két évtizede a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkárságán dolgozik. Felnőtt foglalkozásaink, rendezvényeink lelkes résztvevője, énekkarunk tagja, a Szentlélek Híradó helytörténeti cikkeinek szerzője.

Email: DiospatonyiMarta.kassaiter@gmail.com(napi rendszerességgel nézi)

Bende Krisztián

Két gyermeeks családapa, idegenforgalmi szakemberként dolgozik. Feleségével házasságkötésük révén került kapcoslatba a plébániával, azóta rendszeresen jelen vannak köztünk. A fiatal házasok közösségének szervezője.

Email: BendeKrisztian.kassaiter@gmail.com

Dr. László J. Csaba

Nős, három gyermek édesapja. Altató- és mentőorvosként dolgozik, valamint kiegészítő kezelésekkel is foglalkozik. Oktat és tudományos munkát végez. A Betlehem Lovagjai férfikör tagjaként és sok egyéb gyakorlati feladat segítőjeként tevékenykedik egyházközségünkben.

Email: LaszloCsaba.kassaiter@gmail.com

Gyulai Zita

Közösségi összejöveteleink lellkes résztvevője, valójában a plébániai irdát, az ottani feladatokat, könyelést, hivatalos levelezést, a plébániai alapítvány ügyvitelét képviseli testületünkbe.

Email: GyulaiZita.kassaiter@gmail.com

Dr. Horinka Gábor

Húsz éve házas, jogász és szociológus az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárságán. Egyházközségünk életében is a kulturális és szellemmi programok lelkes támogatója, közösségépítő tagja.

Email: HorinkaGabor.kassaiter@gmail.com

Csernyi László

41 éves, nős, két gyeremek édesapja. Informatikus, korábban mérnöktanár. A Fiatal Házasok körének tagja, 2011 közepe óta végzi ennek a honlapnak a fejlesztését.

Email: CsernyiLaszlo.kassaiter@gmail.com(napi rendszerességgel nézi)