Aktuális hirdetéseink

 1. Szeretettel köszöntjük Orsolya, Előd, Gyöngyvér és Mór nevű testvéreinket, akik ezekben a napokban ünneplik névnapjukat. Isten éltesse őket sokáig!
 2. A templomi felújításaink folytatódnak, meglehetősen szorongatott anyagi helyzetbe kerültünk a nagy családi ünnep előtt. Kérjük a teljes közösség összefogását! Téglajegyek a sekrestyében és az irodában válthatók.
 3. Ferenc pápa együtt ebédelt bebörtönzött rabokkal. Hogyan történhetett meg, hogy a rendkívüli alkalom során két rab megszökött? Többek közt erről olvashatunk a Keresztény Élet friss számában. Ne menjünk el folyóiratok nélkül!
 4. 23-án, déli 12 órakor Szent Pió atya miséjét végezzük a Jáki kápolnában. Különleges szándékainkkal zarándokoljunk ki!
 5. Szerdán délután ¾ 5-től közösségi házunkba várjuk az óvodásokat és kisebb gyermekeket, azokat is, akik eddig nem jártak közénk. Este, mise után ugyanott tartjuk a felnőttek katekézisét, melyen az Ókeresztény Egyház lelki és történelmi érdekességeit fontolgatjuk tovább. Az iskolás gyermekek közösségi foglalkozását csütörtökön délután tartjuk, az alsósokét 5-től, a felsősökét ¾ 6-tól
 6. A kamasz hittanos csoport szeretettel várja tagjai közé a nyolcadikos és középiskolás fiatalokat.
 7. November 5-én, vasárnap ünnepeljük templomunk felszentelésének 80. évfordulóját. A délelőtti szentmisék elmaradnak, valamennyit egyetlen időpontra, 10 órára vonjuk össze, melyre Bíboros Főpásztorunk, és több kiemelkedő egyházi és világi személyiség érkezik közénk. Legyünk jelen valamennyien, és hívjuk magunkkal hozzátartozóinkat is. Az előkészítő munkákhoz szívesen fogadunk minden segítséget. András atyánál lehet jelentkezni.
 8. Mindenkinek felhívjuk a figyelmét a Budapesti Mamertini Feszület című könyv megjelenésére, mellyel régi álmunk valósult meg. A sekrestyében és az irodában kapható, 300 forintért. Vigyünk többet is belőle továbbadásra, hogy a Feszület tisztelete terjedhessen.
 9. A most vasárnapi perselyadományainkat a világegyházban a MISSZIÓK támogatására ajánljuk fel.
 10. Vasárnap este a szentmise után rövid koszorúzási ünnepséget tartunk közösségi házunk udvarán az ’56-os emlékműnél. Koszorúzó vendégünk lesz: Batta György, felvidéki magyar író, közreműködik Baranyi László színművész. Mécseseket helyben lehet majd kapni.
 11. Szabad misék az üres rovatokban.

Rendszeres alkalmaink

Minden kedden 17:30-18:30 Rózsafüzér, aztán szentmise Ferenc Atyával
Minden első pénteken reggel 7:30-kor szentmise Ferenc Atyával

Szentmiséink a héten

2017-10-21
18:30
+ Éva és Anna
org.
András atya
2017-10-22
07:30
org.
Ferenc atya
2017-10-22
09:00
+ Ilona és Mária
org.
András atya
2017-10-22
10:30
Élő és + hozzátartozók
org.
András atya
2017-10-22
18:30
+ Sz.Sz. Péter és édes Hazánkért
org.
András atya
2017-10-23
07:30
cs.
Ferenc atya
2017-10-24
18:30
Rózsafüzér Társulat élő és + tagjai
cs.
Ferenc atya
2017-10-25
18:30
Élő Mór
org.
András atya
2017-10-26
07:30
Hálaadásra
cs.
Ferenc atya
2017-10-27
18:30
Hálaadásul: Ferenc és Teréz 60. házassági évford.
org.
András atya
2017-10-28
18:30
org.
András atya
2017-10-29
07:30
org.
Ferenc atya
2017-10-29
09:00
+ Családtagokért
org.
András atya
2017-10-29
10:30
+ Gyöngyi és Rudolf szülőkért
org.
András atya
2017-10-29
18:30
org.
András atya